Zapraszamy
Prowadzenie firmy

W ramach szkolenia staramy się zapoznać słuchaczy z obowiązującymi regulacjami związanymi z prowadzeniem własnej firmy. Program obejmuje:

Kurs podstawowy - 10 godzin

  • Ustawa o działalności gospodarczej
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • System ubezpieczeń społecznych
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Podatek od towarów i usług
Kurs dodatkowy A - 5 godzin
  • Ewidencja wynagrodzeń pracowników
  • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • Ewidencja samochodów i ich przebiegu
Kurs dodatkowy C - 5 godzin
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług