Zapraszamy
Promocja i PR

Szkolenia przeznaczone dla osób zajmujących się promocją firmy.

Public relations – podstawowe znaczenia - 5 godzin

 • Definicje i cele public relations
 • Wizerunek jako cel public relations
 • Marka firmy
 • Kreowanie wartości w misji i wizji organizacji

Narzędzia media relations - 5 godzin

 • Techniki przekazu informacji
 • Konferencje i spotkania prasowe
 • Targi jako instrument public relations

Materiały promocyjne - 10 godzin

 • Broszury i foldery informacyjne
 • Plakat jako nośnik informacji
 • System identyfikacji wizualnej

Strategia public relations - 10 godzin

 • Definicje pojęć : „strategia”, „zarządzanie strategiczne”, „polityka strategiczna”
 • Znaczenie oraz funkcje strategii public relations
 • Procedura opracowania strategii – fazy procesu public relations
  • Analiza sytuacji wyjściowej
  • Planowanie działań public relations – konkretyzacja celów, identyfikacja grup docelowych, taktyki, budżet, harmonogram działań
  • Wdrażanie strategii
  • Kontrola powykonawcza
 • Rola komunikowania masowego i mediów masowych
 • Środki masowego przekazu
 • Materiały informacyjne dla mediów
Moduły dodatkowe - 5 godzin każdy:

1.       Analiza dyskursu medialnego.

2.       Kamera  telewizyjna nie gryzie.

3.       Komunikacja efektywna.

4.       Sztuka prostowania.

5.       Negocjacje z wrogiem.

6.       Zarządzanie projektem.

7.       Wizyty promocyjne.

8.       Kreowanie wizerunku.

9.       PR instytucji non profit.

10.   Zarządzanie kryzysowe – literatura akcji.

11.   Warsztat posługiwania się tekstem.

12.   PR w polityce.

13.   Role rzecznika prasowego.

14.   Prawo prasowe.

15.   Zarządzanie informacja.