Zapraszamy
Księga przychodów i rozchodów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i posiadających wystarczającą wiedzę z zakresu przepisów podatkowych.
Szkolenie obejmuje 5 godzin:

  • Zasady prowadzenia PKPiR
  • Ustalanie wartości remanentów
  • Ustalanie podstawy opodatkowania