Zapraszamy
Kadry i płace

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się samodzielnie prowadzeniem dokumentacji kadrowej i naliczaniem płac i obejmuje 40 godzin:

 • Kodeks pracy i przepisy wykonawcze
  • Stosunek pracy
  • Wymiar czasu pracy
  • Rozkład czasu pracy
  • Ewidencja czasu pracy
  • Urlopy pracownicze
  • Dokumentacja pracownicza
 • Ewidencja i naliczanie wynagrodzeń
 • Podatki i ubezpieczenia społeczne