Zapraszamy
Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek o środki pochodzące z Unii Europejskiej i obejmuje 10 godzin:

  • Ogólne wymagania dla dofinansowania projektów unijnych
  • Ogólne zasady przygotowania wniosków
  • Dokumentacja projektu
  • Programy pomocowe
  • Rozliczanie projektu