Zapraszamy
System podatkowy w Polsce

W ramach szkolenia przekazujemy słuchaczom wiedzę związaną z systemem podatkowym w Polsce. Kursy zostały podzielone z uwagi na rodzaj podatku i stopień zaawansowania/potrzeb słuchacza i mają na celu umożliwienie samodzielnego rozliczania podatków:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - dla właścicieli i osób zarządzających - 10 godzin
  • Pojęcie przychodu, kosztu i zysku
  • Podstawa opodatkowania
  • Zwolnienia przedmiotowe
  • Wyłączenia z kosztów
  • Skala podatkowa
  • Podatek liniowy
  • Zapłata podatku
  • Zeznania podatkowe
  • Ewidencje podatkowe
  • Skutki podatkowe inwestycji
  • Leasing środków trwałych
  • Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - dla pracowników rozliczających wynagrodzenia - 5 godzin
  • Ustalenie podstawy opodatkowania
  • Skala podatkowa
  • Potrącenia i odprowadzanie podatku
  • Odpowiedzialność karno-skarbowa
 • Podatek od towarów i usług - dla właścicieli firm i osób zarządzających - 15 godzin
  • Definicja podatku
  • Podstawa naliczania
  • Stawki podatkowe
  • Ewidencja podatkowa
  • Ulgi i zwolnienia
  • Wyłączenia z odliczania
  • Deklaracje podatkowe
  • Odpowiedzialność karno-skarbowa
 • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - dla właścicieli firm i osób zarządzających - 10 godzin
  • Definicja ubezpieczeń społecznych
  • Definicja ubezpieczeń zdrowotnych
  • Wysokość składek
  • Deklaracje rozliczeniowe
  • Odpowiedzialność płatnika składek
 • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - dla pracowników rozliczających wynagrodzenia - 10 godzin
  • Ustalanie podstawy wymiaru składek
  • Deklaracje rozliczeniowe
  • Program Płatnik
 • PFRON, FP, FGŚP i FEP - naliczanie składek - 5 godzin
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Fundusz Pracy
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Fundusz Emerytur Pomostowych