Zapraszamy
Promocja projektów

Szkolenie przewidziane jest dla podmiotów, które zamierzają finansować projekty ze środków Unii Europejskiej i są zobowiązane do promocji projektu. Szkolenie obejmuje 5 godzin.