Zapraszamy
Fundusze unijne

 

Oferujemy kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne -  na wszystkich etapach:
- od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania,
- optymalizację  projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny,
- przygotowanie kompletu  wymaganej dokumentacji aplikacyjnej

- pomoc w montażu finansowym, 

- przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie
- zarządzanie projektem,
- promocja projektu
- rozliczenie projektu (wnioski o płatność, sprawozdania)
- ewaluacja

 

Chcemy, aby przystępując do aplikowania o fundusze unijne, mieli Państwo świadomość swojego potencjału  i możliwości, dlatego tego też przyjęcie zlecenia przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej jest poprzedzone bezpłatnym audytem wstępnym.Korzystając  z naszych usług zyskacie Państwo pewność, że dokumentacja aplikacyjna zostanie opracowana w sposób rzetelny, terminowy i zgodny z wytycznymi programowymi. 
Otrzymacie Państwo fachowe doradztwo doświadczonych ekspertów, pomoc przy wyborze najlepszych rozwiązań koncepcyjnych i technicznych, a także wsparcie w kontaktach z instytucjami pośredniczącymi  w rozdysponowywaniu środków dotacyjnych.
Dzięki polityce indywidualnego podejścia do każdego Klienta i jego Projektu, angażujemy się tylko w wybrane projekty, co pozwala nam zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług oraz wysoką skuteczność pozyskiwania dotacji, a wysoki standard usług i przyjęty sposób prac- zjednuje nam uznanie Klientów, którzy powierzają nam przygotowanie swoich kolejnych projektów.