Zapraszamy
Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe BDE działa od ponad dziesięciu lat i obsługuje podmioty z wielu dziedzin gospodarki: hotele, restauracje, sklepy, hurtownie, firmy transportowe i spedycyjne, firmy budowlano-montażowe czy gabinety lekarskie.

Biuro działa na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów nr 18228/00, potwierdzającego kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dla każdego klienta dobierany jest optymalny dla jego potrzeb zakres usług spośród oferowanych przez Biuro:
 

bullet usługowe prowadzenie ksiąg handlowych
bullet usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
bullet usługowe prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
bullet prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
bullet sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych
bullet prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
bullet sporządzanie i przekazywanie informacji o pobranych i odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia
bullet sporządzanie i przekazywanie deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
bullet sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
bullet prowadzenie obsługi bankowej w zakresie przygotowywania poleceń przelewów
bullet prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
bullet występowanie w imieniu klientów przed urzędami skarbowymi i ZUS
bullet doradztwo w zakresie oprogramowania i sprzętu wspomagającego prowadzenie firmy: programy fakturujące, gospodarka magazynowa, kasy fiskalne
bullet archiwizacja danych księgowych klientów, w tym sporządzanie i przechowywanie kopii zapasowych wszelkich danych elektronicznych.

Oferujemy ponadto możliwość odbierania dokumentów bezpośrednio od klienta. Klient może uzyskać ponadto dostęp do wszelkich zestawień i wydruków ksiąg bezpośrednio e-mailem. Ceny usług są ustalane na podstawie przeciętnej liczby dokumentów oraz zakresu pracy.