Zapraszamy
Biznes plany

Biznesplan jest podstawowym dokumentem sporządzanym przy projektowaniu nowej działalności gospodarczej lub zmiany profilu już istniejącej.

Potencjalni inwestorzy, banki, czy eksperci kwalifikujący projekty do dofinansowania rozpoczynają ocenę tak naprawdę od końca.

Pierwszą informacją, która jest sprawdzana to wartość NPV oraz IRR ( wskaźniki analizy finansowej).     Są to wartości, które mówią o przewidywanej opłacalności przedsięwzięcia. W kilku liczbach znajduje się odpowiedź na pytanie czy warto w dane przedsięwzięcie zainwestować. Cały biznesplan daje natomiast odpowiedź jak ta prognozowana opłacalność zostanie uzyskana.

Tak więc, rzetelne i wiarygodne uzasadnienie dla podanego na końcu opracowania wyniku, jest kluczem do odpowiedzi na pytanie: co powinien zawierać dobry biznesplan?Wskaźniki finansowe takie jak NPV, IRR oraz analizę płynności, rentowności, zadłużenia oraz i aktywności, można przeprowadzić po uzyskaniu prognoz dotyczących przyszłych przychodów i kosztów. Prognoza dotycząca kosztów powstaje w trakcie prac nad planem techniczno-organizacyjnym, w którym tworzone są kosztorysy inwestycji oraz przewidywania odnośnie przyszłych wydatków. Część kosztów pochodzi również z części marketingowej biznesplanu, której jednak głównym zadaniem jest przedstawienie prognozy przychodów.

Stopień szczegółowości poszczególnych części biznesplanu zależy od wielu czynników, m.in. przeznaczenia (kredyt, dotacja, inwestor, itp.), wielkości inwestycji, czy jej złożoności. Zazwyczaj więc, instytucja żądająca biznesplan, określa pewne ramy i treści, które wymaga od tego dokumentu. Zdarzają się biznesplany sporządzone na kilku stronach, ale również na kilkuset.Nasza oferta obejmuje opracowanie kompletnego biznesplanu, jak również jego elementów.
W razie potrzeby pomagamy w opisaniu procesów biznesowych, definiowaniu strategii marketingowej czy opracowaniu szczegółowych planów marketingowych przedsięwzięcia.

Koszt opracowania biznes planu jest uzależniony od rodzaju projektu i wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.Klientom zainteresowanym przygotowaniem Biznes planów dla kilku inwestycji oferujemy upust ceny.