Zapraszamy
Współpraca z Funduszem Ochrony Środowiska

Nasze audyty i analizy ekonomiczne przygotowywane są według szczegółowych wymagań Funduszu Ochrony Środowiska. Oferujemy naszym klientom przygotowanie kompletnych wniosków, wymaganych do uzyskania pomocy finansowej z Funduszu.

Doświadczenie naszych pracowników we współpracy z Funduszami gwarantuje złożenie wniosku w pełni zgodnego z wymogami formalnymi. Dla przedsięwzięć zgodnych z priorytetami Funduszu daje to wysokie prawdopodobieństwo uzyskania pomocy finansowej. Połączenie w całość przygotowania wniosku o dofinansowanie, audytu, analiz ekonomicznych i prac projektowych pozwala na minimalizację kosztów inwestora, gdyż prace te wymagają przeprowadzenia podobnych analiz i symulacji komputerowych przepływów strumieni pieniężnych.