Zapraszamy
Audyty energetyczne

Zespół audytorów przygotowuje audyty energetyczne budynków, źródeł ciepła i sieci przesyłowych w wersji pełnej i skróconej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, a także zgodnie z wymogami Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Audyty te są podstawą do ubiegania się o pomoc dla planowanych przedsięwzięć modernizacji gospodarki cieplnej, stanowiąc jednocześnie pierwszy element przygotowania inwestycji dzięki zawartym w nich obliczeniach efektów ekonomicznych.

Efektem pełnego audytu energetycznego jest nie tylko określenie wskaźników zapotrzebowania na ciepło, ale przede wszystkim wybór najkorzystniejszego pod względem ekonomicznym rozwiązania. Prawidłowo sporządzony audyt daje bezpieczną podstawę do planowania wysokości nakładów inwestycyjnych, sporządzania wniosków o dofinansowanie czy wniosków kredytowych. W połączeniu z analizą ekonomiczną zdolności kredytowej przedsiębiorstwa stanowi kompletny materiał dla funduszu ochrony środowiska czy banku do oceny opłacalności projektu i wiarygodności inwestora.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę - od audytu, poprzez przygotowanie projektów i wniosków kredytowych po nadzór nad realizacją z przejęciem obowiązków inwestora zastępczego włącznie.