Zapraszamy
Termowizja

Oferujemy naszym klientom termografię budynków i instalacji elektrycznych.
Kamera termowizyjna dokonuje pomiarów i zobrazowania promieniowania podczerwonego
pochodzącego z obiektu. Fakt, że wartość promieniowania jest funkcją
temperatury powierzchni obiektu, umożliwia kamerze dokonanie obliczeń i zobrazowanie
temperatur. Pozwala to na wykrycie uszkodzonych elementów konstrukcji budynku (np. zacieki wilgoci), a także miejsc, gdzie następuje szczególnie intensywna ucieczka ciepła.
Badanie termowizyjne pozwala ponadto na ustalenie rzeczywistego współczynnika przenikalności cieplnej, wykrycie obszarów zawilgocenia, zagrożeń rozwojem grzybów i uszkodzeń izolacji.
Dla instalacji elektrycznych badanie termowizyjne jest najszybszą metodą wskazywania uszkodzeń złącz, przeciążeń przewodów i urządzeń. Pozwala ono dzięki temu uniknąć poważniejszych strat wywołanych przepaleniem instalacji czy nawet pożarem.
Wykonujemy także badania rurociągów przesyłowych (badanie stanu izolacji), maszyn i urządzeń (wykrywanie uszkodzeń np. łożysk).
Poniżej przykładowe zdjęcia z kamery termowizyjnej: