Zapraszamy
Doradztwo w procesie inwestycyjnym

Oferujemy naszym klientom przygotowanie analiz opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych pod kątem sporządzania wniosków kredytowych i wniosków o dofinansowanie.

Sporządzamy plany biznesu, plany przepływów finansowych, prognozy bilansów i rachunków wyników zgodnie z wymaganiami poszczególnych banków lub innych instytucji finansujących.

W połączeniu z usługami audytu energetycznego i pracami projektowymi dajemy naszym klientom komplet dokumentów koniecznych do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji lub o kredyt bankowy.

W zakresie naszych usług jest także przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla podmiotów zobowiązanych do postępowania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

Dla małych i średnich przedsiębiorców oferujemy także kompleksową analizę działalności firmy dla potrzeb oszacowania wiarygodności kredytowej.